Segítsüti

Segítsüti Közhasznú Alapítvány célját elsősorban úgy kívánja elérni, hogy a kiválasztott támogatottak számára szükséges, tárgyi jellegű adományokat szerez be a kapott adományösszegekből és ezeket juttatja el a támogatottakhoz.

Az alapítvány egyik legfontosabb alapelve, hogy a megjelölt jótékonysági célokra kapott támogatásokat 100%-ban az adott karitatív célra fordítja, az adományösszegekkel teljes körűen és nyilvánosan elszámol, a beszerzési számlák, bizonylatok közzétételével.

Az alapítvány tevékenysége átláthatósága érdekében saját bevételeiről és működési költségeiről is folyamatosan elszámol.